NISHFU SYA’BAN

A?A?A?A�A?A�A�A�A?A� A�a�zA�A�A�a�zA?A� A?A�A�a�zA�a��A?A�A�A? A�a��A�a�� A?A?A?A?A?A?A?A�A�a�� A?A?A�E� A�A�A�E�A�a��A�a�? A?A?A?A?A?A?A?A�A?A?A?A� A�a��A?A?A�A�A�a��A?A� A?A?A?A?A?A?A?A�

A?A�A�a�zA?A?A?A�A?A�A�a�z
A�a�?A�a�z A�a�zA�A�A�E�A�a�� A?A�A�a�zA?A�A?A�A�a��A?A? A?A?A?A?A?A� A�a��A�a�� A?A?A?A?A?A?A?A�A�a�� A�A?A?A�A�a�z A�a�zA?A?A�a��A�A� A?A?A�a��A?A?A?A? A?A?A?A�A?A? A?A�A�a�zA�a��A?A?A?A�A�A�A?A� A�A�A�a�sA�E�A�a�z A?A?A?A�A�a�zA�?�A?A? A?A?A?A�A?A�A�E� A?A?A�A?A?A�A?A?A?A?A�A� A?A?A?A�A�a�zA?A?A?A?A�a�zA?A� .
A?A�A�a�zA?A?A?A�A?A�A?A?A�a��A�a��A?A�

A?A�A�a�zA?A�A�a��A?A? A�a�zA�a�zA�a�? A�E�A?A�A�a�zA?A�A�a�zA?A�A?A� A�E�A?A�A�a�zA?A?A�a�zA?A�A�a�� A?A?A�a�zA�a�� A?A�A?A?A�E�A�a�z A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A�E�A?A?A�a�zA�a�� A?A?A�a�zA�a�? A�E�A?A�A?A�A?A?A�a�? A�E�A?A?A�a�zA�a�� A?A?A�a��A?A� A?A?A?A?A?A?:

A�A?A�a�sA?A? A�E�A?A�A?A? A�a��A?A� A�A�A?A?A�a�z A?A?A�a�zA�a�� A?A?A�a�� A�a�zA�A�A�a�zA?A� A?A�A�a�zA�a��A?A�A�A? A�a��A�a�� A?A?A?A?A?A?A?A�A�a�� A�a��A�a�� A?A�A�a�zA�a�zA�A�A?A�A�a�zA�A� A?A�A�a�zA�A?A?A�A?A�A�a�zA?A� A?A�A�a�zA�a��A?A?A?A�A?A�A�?�A?A� A?A� A�E�A�a��A�a��A?A� A�E�A?A�A?A? A�A?A�A�A�a�?A?A� A�a��A?A� A?A�A�E�A?A�A�a�? A?A�A?A?A�a�� A�a��A?A�A?A�A�a�? A?A� A�E�A�A?A�A�A�a�? : “A?A?A�a�� A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A�a�zA�A�A?A�A�a�zA?A? A�A?A�A� A�a�zA�A�A�a�zA?A� A?A�A�a�zA�a��A?A�A�A? A�a��A�a�� A?A?A?A?A?A?A?A�A�a�� A�A?A�A�A?A?A�A?A?A� A�a�zA?A�A�a��A�A�A?A? A?A�A�a�zA�a�sA�a�? A?A?A�a�zA?A� A�a�zA�a��A?A?A?A�A�?� A?A?A�E� A�a��A?A?A?A�A?A�A�a��” A?A� A�E�A�a�sA?A? A?A�A?A?A�A?A�a�? A?A�A�a�zA?A?A�A�A�E�A?A�A�A� A�E�A?A?A�A�A?A�A�a�?. A�E�A?A?A�a�� A?A?A?A?A�A� A?A�A?A?A�a�zA?A?A?A� A?A�A�a�zA?A�A?A?A�a��A�A� A?A�A?A�A�A� A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A?A?A�a��A�a�? A�a�sA?A�A�a�z : A�a�sA?A�A�a�z A?A�A?A?A�E�A�a�z A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A?A�A�a�zA�a�� A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A?A?A�a�zA�A�A�a�? A�E�A?A?A�a�zA�a�� ” A?A?A?A�A?A� A�?�A?A�A�a�� A�a�zA�A�A�a�zA?A� A?A�A�a�zA�a��A?A�A�A? A�a��A�a�� A?A?A?A?A?A?A?A�A�a�� A?A�A?A�A�a�zA?A? A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A?A?A�a�zA�a�� A?A�A�a�zA�a�sA�a�? A�A?A�A�A?A?A�A?A?A� A�a�zA�a�zA�a��A?A�A�a��A�a��A�A�A�a�� A�E�A�A�A�a��A�a�zA�A� A�a�zA�a�zA�?�A?A�A�A?A?A�A�A�A�a�� A�E�A�A�A?A?A?A? A?A?A�a�?A�a�z A?A�A�a�zA?A�A�a�sA?A? A?A?A?A�A�a�sA?A?A�a�?A�a�� A?A�A?A?A�a�� A�A�A?A?A?A?A�E�A�a�? ” A?A?A?A�A?A�A?A�A�a�? A?A�A�a�zA?A?A�A�A�a�?A�a�sA�A� A�E�A?A�A?A?A�a��A�a�? A?A?A?A?A?A� A?A?A�a�?A�a�z A?A�A�a�zA?A?A�a�zA�a�� A?A� A�A?A�a�?A?A�A?A�A�a�� A?A�A�a�zA?A�A?A?A�A�A?A�A?A�A�a�� A�A?A�A�A�a�?A�a��A?A� A?A?A�A�A?A�A�a�� A�A?A?A�A�A�A�a�zA?A� A�a�?A?A�A�a�? A?A�A�a�zA�a�zA�A�A�a�zA?A�A?a�? A�a�zA�?�A�a�� A�a�zA?A� A�A�A�a��A?A?A?A?A�A� A?A?A�a�� A?A?A?A�A?A� A�a�?A?A�A�a�? A?A�A�a�zA�a�zA�A�A�a�zA?A� A?A?A�a�sA�A�A?A�A�a�� A?A?A�E� A?A?A?A?A?A�A?A?A?A� A?A� A?A?A�a�zA?A� A?A?A?A�A?A� A�?�A?A�A�a�� A?A�A�a�zA�?� A�a��A�E�A?A�A�A?A�a�sA?A�A�a�? A�a�zA?A?A?A�A?A?A?A� A�a�zA�a�? A?A� A�E�A�a��A�a�� A�a�sA?A�A�a��A�a�?A?A� A?A?A?A�A�a��A?A�A�a�? A?A?A�a�� A�a�zA�a�?A?A� A�A?A?A�A�A�A�a�zA?A� A?A?A?A�A?A?A?A� A?A?A�a�?A?A�A?A� A�A?A�a�sA?A? A�a�sA?A�A�a�� A?A?A?A?A�a��A?A� A�a�zA�a�� A�A�A?A�A?A? A�A?A�A� A?A�A�a�zA?A?A?A�A?A?A?A� A�E�A?A�A�a�zA?A�A?A?A�A�A?A� A?A�A�a�zA?A?A?A�A�a�zA�A? A�a�zA?A� A�A�A�a�zA?A?A�a�� A�a��A�a��A�a�? A?A?A�a�� A�A�A?A�A?A� A�a�?A?A�A?A� A?A�A�a�zA�A�A�E�A�a�� A?A?A?A�A�A�A?A�A�a�� A?A?A�E� A?A?A�A� A�a��A�E�A?A? A�a��A�a�� A?A?A�a��A�E�A?A�A?A? A?A�A�a�zA?A?A?A?A?A�A?A?A?A�A?A? A?A?A�a�zA?A� A?A?A�a�� A�A�A�E�A?A�A�A?A�a�s A?A?A?A�A?A?A?A�A�a�? A�a�zA�a�? A�E�A�a��A�a�� A?A?A�A�A?A� A�a�sA?A�A?A?. A�A?A?A?A?A�A?A� A�a�sA?A�A?A? A�a�?A?A�A?A� A?A�A�a�zA�A�A�E�A�a�� A?A?A?A�A�A�A?A�A�a�� A?A?A�E� A?A?A?A?A?A?A?A�A?A?A?A� A�E�A?A�A?A�A�a�? A?A?A�a�� A?A?A?A�A?A�A?A� A?A�A�a�zA?A?A�A�A?A�A�a�� A�A?A�a�?A?A�A?A� A�A�A?A?A?A�A�a�z A?A?A?A�A?A? A?A�A�a�zA?A?A?A?A?A? A?A�A�a�zA�a��A?A�A?A?A?A�A?A�.
A�E�A?A?A�a��A?A� A�a��A?A� A�E�A?A�A?A? A�A?A�A� A�A?A?A�A�a�z A�a�?A?A�A�a�? A?A�A�a�zA�a�zA�A�A�a�zA?A� A�a��A�a�� A?A�A�a�zA?A�A�E�A?A�A�A�A?A�A?A? A�E�A?A?A?A�A?A�A�A�A?A�A�a�?A?A� A?A?A?A?A?A?A?A�A?A?A?A� A?A�A?A�A?A�A?A� A?A?A�E�A�a�� A?A?A�A�A?A�A�a�?A?A� A�A?A�a�sA?A? A?A�A?A?A�A?A�a�?A?A� A?A�A�a�zA?A?A�a�zA�a��A?A�A?A? A�E�A�a�sA?A�A�a�z A?A?A?A?A?A�A�a�?A�a�� A?A?A�E�A?A�A?A? A�?�A?A�A�A�A?A� A�a��A�a�� A?A?A�a�zA�?� A?A�A�a�zA?A�A�E�A?A�A�A�A?A�A?A?A?A� A�a�zA?A�A�a�zA�?� A�A?A�a�zA?A� A�a��A?A?A�a�sA?A�A?A? A?A?A�a�zA�a�� A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A?A?A�a��A?A�A�a�z A�a�?A?A�A�a�? A?A�A�a�zA?A?A�a��A�E�A?A�A?A� A?A?A�a�z A?A?A�a��A?A� A?A�A?A� A�E�A?A�A?A?A?A? A?A?A�a�� A?A�A?A�A?A�A?A? A?A�A�a�zA?A�A?A?A?A�A�a�zA?A� A?A�A�a�zA�a�� A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A?A?A�a�zA�A�A�a�? A�E�A?A?A�a�zA�a�� A?A� A�E�A�a��A�a�sA�a�zA�a�? A?A?A�a��A�a�? A?A�A�a�zA?A�A�a�sA?A�A?A? A�E�A?A�A?A�A�E�A?A� A?A?A�a�?. A?A�A�E�A�a�� A?A�A�a�zA?A?A?A�A�a��A?A�A�A� A�A?A�A� A?A?A�a��A�a��A�a�? A?A?A?A?A�a��A?A? A?A�A?A�A�A�A?A� A?A?A�a�� A?A�A�a�zA?A�A?A?A�a�� A?A?A�a�� A?A?A�a�zA�A� A?A�A?A�A�a�� A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A?A?A�a��A�a�?A�a��A?A� A�a�sA?A�A�a�z: A?A�A�A?A?A?A?A? A�a��A�a�� A?A�A?A?A�E�A�a�z A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A?A�A�a�zA�a�� A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A?A?A�a�zA�A�A�a�? A�E�A?A?A�a�zA�a��:”A?A?A?A? A�a��A?A� A�A�A?A�A�A�A?A?A�?� A?A?A�a�zA�a�� A�a��A?A� A�a�zA?A� A�A�A?A�A�A�A?A?A�?�A?A� A�A?A?A?A�a�� A?A�A�a�zA?A�A?A?A�a�s A?A�A�a��A?A?A�a��A�A�A�a��A?A�A?A� A�E�A?A�A�a�zA�?�A?A�A?A? A?A�A�A�A?A?A?A�”. A�A?A�a�zA?A� A?A?A?A? A�A?A�A� A?A�A�a�zA?A?A?A?A?A�A?A?A?A� A�a��A�a�� A?A�A�a�zA�A�A�a�sA�A�A�a�� A�E�A?A�A�a�zA?A�A�a��A?A?A�a��A�A�A�a��A?A� A�E�A?A�A�a�zA?A?A?A�A?A?A?A? A�a�zA�A�A�?�A�E�A�a�� A?A�A�a�zA�a�sA�a�zA?A? A�A?A�A� A?A�A?A�A?A�A?A� A�E�A?A?A�a��A�a�� A�E�A?A?A�a�zA?A�A�a��A?A�.
A�E�A?A�A�a�zA�a�zA�a�? A?A?A?A?A?A�A�a�zA�a�� A?A?A?A?A�a�zA�a��.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=1554

A?a��A? *MENGKHUSUSKAN MALAM PERTENGAHAN BULAN SYABAN ATAU SIANGNYA DENGAN MELAKUKAN IBADAH TERTENTU APAKAH PERKARA BIDAH* A?a��A?

pertanyaan :
Apakah di hari ke -15 bulan syaban terdapat keutamaan, karena aku mendengar salah seorang Syaikh menyampaikan demikian ? Aku mengharapkan penjelasan dalilnya.

Jawaban :
Segala puji bagi Allah semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, amma badu :

Sungguh terdapat penjelasan yang menunjukan bahwa malam nishfu syaban ( pertengahan) terdapat keutamaan yang diberkahi, dan keutamaan di dalamnya dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah , A?a��A? Sesungguhnya Allah TaA?a��a�?ala melihat di malam nishfu syaban dan akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang yang bermusuhanA?a��A? Hadits ini didhaifkan Al-Imam As-Suyuthi dan lainnya.

Dan hadits dari Abi Tsalabah Al-Khusyani Radhiallahu Anhu berkata : A?a��A? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Jika memasuki malam nishfu syaA?a��a�?ban Allah melihat makhluk-Nya, kemudian dia ampuni orang-orang beriman dan membiarkan orang-orang kafir serta meninggalkan para pendengki dengan kedengkian mereka sampai mereka meninggalkan kedengkiannya itu A?a��A�. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan dihasankan sebagian ulama.

Sehingga kedua hadis ini menjelaskan keutamaan malam ini ( nishfu syaA?a��a�?ban ), akan tetapi tidak selayaknya malam tersebut dikhususkan dengan shalat atau ibadah tertentu kecuali jika bertepatan dengan ibadah yang biasa dia lakukan.

Dan barangsiapa melakukannya seraya menduga akan keutamaan dalam mengkhususkannya maka sungguh dia telah melakukan satu perkara yang tidak dijelaskan di dalam syariA?a��a�?at. Sebab hadis sebelumnya tidak mesti harus mengkhususkan dengan puasa atau salah satu jenis ibadah kecuali ibadah yang biasa dilakukan dan bertepatan dengan malam tersebut tanpa ada niat menyengaja.

Oleh karena apabila menyengaja di hari ini untuk puasa atau beribadah dan mengkhususkan dari hari-hari selainnya maka hal ini masuk dalam perkara bidah.

Adapun mengenai keutamaan di malam ini dari beberapa riwayat dan pengkhususkannya dengan ibadah tertentu dibanding selainnya maka sungguh para ulama telah mendhaifkanya. Dan sebagian menjelaskan akan maudhunya ( palsunya ) riwayat-riwayat itu.

Dengan demikian tidaklah kita bertaqarrub kepada Allah dengan perkara yang seperti ini, namun dengan apa yang telah shahih dan pasti dari pemilik risalah yakni Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam serta dinukil dari orang-orang yang terpercaya dan diridhoi.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadis di dalam sunannya dengan sanad yang shahih dari Al-Hasan Bin Ali Radhiallahu Anhuma dia berkata : A?a��A? Aku hapal ( satu sabda ) dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam : A?a��A? Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukan, maka sesungguhnya kejujuran itu adalah sebuah ketenangan dan kedustaan adalah bentuk keraguaan”

Maka sudah semestinya dalam beribadah ada unsur yakin dan ketenangan serta kepastian, agar hati lapang, aman dan selamat.

Wallahu TaA?a��a�?ala AA?a��a�?lam

Sumber Link :

Related posts

Leave a Comment