MUTIARA SIANG 140

BANYAK HARTA,, BANYAK ANAK… BUKAN TOLAK UKUR MULIANYA SESEORANG DIHADAPAN ALLAH

Sifat orang-orang yang tidak beriman adalah menjadikan tolak ukur kaya dan miskin sebagai ukuran mulia ataukah tidak. Allah Taa��ala berfirman,

U?UZU�UZO�U�U?U?O� U�UZO�U�U�U? O?UZU?U�O�UZO�U? O?UZU�U�U?UZO�U�U�O� U?UZO?UZU?U�U�UZO�O?U�O� U?UZU�UZO� U�UZO�U�U�U? O?U?U�U?O?UZO�U�UZO?U?USU�UZ (35) U�U?U�U� O?U?U�U�UZ O�UZO?U�U?US USUZO?U�O?U?O�U? O�U�O�U�U?O?U�U�UZ U�U?U�UZU�U� USUZO?UZO�O?U? U?UZUSUZU�U�O?U?O�U? U?UZU�UZU?U?U�U�UZ O?UZU?U�O�UZO�UZ O�U�U�U�UZO�O?U? U�UZO� USUZO?U�U�UZU�U?U?U�UZ (36) U?UZU�UZO� O?UZU�U�U?UZO�U�U?U?U?U�U� U?UZU�UZO� O?UZU?U�U�UZO�O?U?U?U?U�U� O?U?O�U�U�UZO?U?US O?U?U�UZO�U�U?O?U?U?U?U�U� O?U?U�U�O?UZU�UZO� O?U?U�U�U?UZU� O?U?U�U�UZO� U�UZU�U� O?UZU�UZU�UZ U?UZO?UZU�U?U�UZ O�UZO�U�U?O�U�O� U?UZO?U?U?U�UZO�U?U?UZ U�UZU�U?U�U� O�UZO?UZO�O?U? O�U�O�U�U?O?U�U?U? O?U?U�UZO� O?UZU�U?U�U?U?O� U?UZU�U?U�U� U?U?US O�U�U�O?U?O�U?U?UZO�O?U? O?UZU�U?U�U?U?U�UZ (37)

a�?Dan mereka berkata: a�?Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak- anak (daripada kamu) dan Kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah: a�?Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya). Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuia�?. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikit pun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang Tinggi (dalam syurga).a�?
*(QS. Sabaa��: 35-37)*

Related posts

Leave a Comment