PENGANTAR MALAM 206

U�O�U�O� O�U�O?U�U� O�U�O�O�U�O� ?Y?�?Y?� _*PENGANTAR MALAM 206* _Rabu_ _27 Jumadal Ula 1439 H / 14 Februari 2018 M_ a?� *Musibah Terbesar Adalah ..??* a?� O?O?O?U� U�O�USO?O� USU?O�O�O? O?U�O� O�U�O?U�O?O�U� U�U?O? O�U�U�U�O? U?U�USO? U�U?O? O�U�O?O?U� ( O?U�O� O?U� U?US O�U�O�O?O? U�O�O?O� O?O�O� O�U�O�O? O�U�O� O�U�O�O?O? U?U�U� U?O?O�O� U?O?O?O? U?O?O? O�U�O�O?O? U?U�U� O?U�O� U?U�US O�U�U�U�O? ) ” Musibah terbesar bagi seseorang adalah ” *MATINYA HATI* ” bukan ” *MATINYA JASAD* “. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : ” Ketauhilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik…

Read More

MUTIARA SIANG 141

BERSABARLAH WAHAI KAUM MUKMIN… Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahua��anhu berkata, O?U�U�UZ O�U�O�O?O� U�U� O�U�O?USU�O�U� O?U�U�O?U�O� O�U�O�O?O? U�U� O�U�O�O?O? O?U�O� O?U�U� U�O� O?USU�O�U� U�U�U� U�O� O�O?O� U�U� a�?Sesungguhnya kedudukan sabar di dalam iman bagaikan kepala pada tubuh manusia. Ketahuilah, tidaklah seorang (dinamakan) mukmin bila dia tidak bersabar.a�? (Syuabul Iman, 7: 124)

Read More

MUTIARA SIANG 140

BANYAK HARTA,, BANYAK ANAK… BUKAN TOLAK UKUR MULIANYA SESEORANG DIHADAPAN ALLAH Sifat orang-orang yang tidak beriman adalah menjadikan tolak ukur kaya dan miskin sebagai ukuran mulia ataukah tidak. Allah Taa��ala berfirman, U?UZU�UZO�U�U?U?O� U�UZO�U�U�U? O?UZU?U�O�UZO�U? O?UZU�U�U?UZO�U�U�O� U?UZO?UZU?U�U�UZO�O?U�O� U?UZU�UZO� U�UZO�U�U�U? O?U?U�U?O?UZO�U�UZO?U?USU�UZ (35) U�U?U�U� O?U?U�U�UZ O�UZO?U�U?US USUZO?U�O?U?O�U? O�U�O�U�U?O?U�U�UZ U�U?U�UZU�U� USUZO?UZO�O?U? U?UZUSUZU�U�O?U?O�U? U?UZU�UZU?U?U�U�UZ O?UZU?U�O�UZO�UZ O�U�U�U�UZO�O?U? U�UZO� USUZO?U�U�UZU�U?U?U�UZ (36) U?UZU�UZO� O?UZU�U�U?UZO�U�U?U?U?U�U� U?UZU�UZO� O?UZU?U�U�UZO�O?U?U?U?U�U� O?U?O�U�U�UZO?U?US O?U?U�UZO�U�U?O?U?U?U?U�U� O?U?U�U�O?UZU�UZO� O?U?U�U�U?UZU� O?U?U�U�UZO� U�UZU�U� O?UZU�UZU�UZ U?UZO?UZU�U?U�UZ O�UZO�U�U?O�U�O� U?UZO?U?U?U�UZO�U?U?UZ U�UZU�U?U�U� O�UZO?UZO�O?U? O�U�O�U�U?O?U�U?U? O?U?U�UZO� O?UZU�U?U�U?U?O� U?UZU�U?U�U� U?U?US O�U�U�O?U?O�U?U?UZO�O?U? O?UZU�U?U�U?U?U�UZ (37) a�?Dan mereka berkata: a�?Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak- anak (daripada…

Read More