Hukum Berpuasa di Hari Sabtu

O?O�O� O�U?U� O�U?U� USU?U� O�U�O?O?O?

U�O�U�O? O?U� O�O�U�O� O�U�O?O�USU�USU�

PEMBAHASAN SEPUTAR PUASA HARI SABTU

MUHAMMAD BIN SHALIH AL UTSAIMIN

O�U�O?O�O�U�: O?O�O� O�U?U� O�U?U� USU?U� O�U�O?O?O?

Pertanyaan; Pembahasan seputar puasa dihari sabtu

O�U�O?O�O�O?O�: O�O?USO�: “U�O� O?O�U?U�U?O� USU?U� O�U�O?O?O? O?U�O� U?USU�O� O�U?O?O�O� O?U�USU?U�O? U?O?U� U�U� USO�O? O?O�O?U?U� O?U�O� O?U?O? O?U�O? O?U? U�O�O�O? O?O�O�O� U?U�USU�O�O?U�”. U�O�U� O?O?U? O?O�U?O? U?US O�U�O?U�U�: U�O�U� U�O�U�U?: U�O�O� U?O�O? O�U�O�O?USO�.

Aljawab: Hadits a�? Janganlah engkau berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan bagi kalian apapun selain kulit anggur atau batang kayu, hendaknya dia mengunyahnya” Berkata Abu Daud dalam sunnanya: A�berkata Imam Malik: ini adalah hadits dusta.

U?U�O�U� O?O?U? O?O�U?O? O�O�U�U� O�U�U�U�: U�U? U�U�O?U?O�.

Dan berkata Abu dawud rahimahullah ; hadits ini telah dimansukh.

A�U?U�O�U� O�U�O?U�O�U� O?O�U�O? O�O�U�U� O�U�U�U�: U?O�U� USO�USU� O?U� O?O?USO? USO?U�USU� U?O?O?U� O?U� USO�O?O�U�US O?U�. U�O�U� O�U�O?O�O�U�: U?O�O�O� O?O?US O?O?O? O�U�U�U� U?US O�U�O�O�O�O� U?US O�U?U� USU?U� O�U�O?O?O? O?U� O�U�O?O�O�O?USO� U?U�U�O� U�O�O�U�U?O� U�O�O?USO� O?O?O? O�U�U�U� O?U� O?O?O� (USO?USO� O?U�U� O�O?USO� O�U�U�U�US O?U� O�U?U�U�) U�U�U�O� O�O?USO� O?U� O?U�U�O� O�O�US O�U�U�U� O?U�U�O� O�USU� O?O�U�O? O?US O�U�O?USO�U� U?O�U� O�U�U�O?US O�U�U� O�U�U�U� O?U�USU� U?O?U�U� O?U?O�O� O�USO�U�O�U� U�U�O�OY U?U�O�U�O?: “O�U�O?O?O? U?O�U�O?O�O?”.O?.U�U�.

Dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Yahya bin

A�U?O�U?O� O?O�O�O?USO� O?O�O�U� O?O?U� O?U�U� O�U?O�O?U� O?U�U� O?U� U�O�U�: U?U�O�O� O�U�O?O�O�U� U?U�U� U�U� U?U�O�U� O?O?US O?O?O? O�U�U�U� O?U�U� O?U?U�U? O?U� O�U�O?O�O� O?O�U�O�O?USO�O? U?O?U�U� O�O�O� U?US O�U?U�U�O? U?O�U?O� O?U� O�U�O?U�O�U� U?US O?U�U� O�U�O�O?USO� USO�USU� O?U� O?O?USO? U?O�U� USO?U�USU�O? U?O?O?U� O?U� USO�O?O�U� O?U�O? U?U�O�O� O?O�O?USU? U�U�O�O?USO� O?U�U� O?U� U�O�U�: U?O?U�U� U�O�O� U?USU?U?U� O�U�O�O?USO� O?U�O� O?O�O�U�U�O� O?USO� U�O�U?U?O?O? U?O?U�O� U�U�O?U?O�O�U�. U�O�U� O?O?U? O?O�U?O?: U?O?U?O�O� O?U�U� O�U�O?U�U� O?U�U� O?O?U� O�U�U?O�O�U�O�. U�O� O?USU� O�U�U�U?O?USU� U�U� (O�U�O?O�O�O? O�U�O�O�O�O� O�U�U�O?O?U�USU�) U�O?USO� O�U�O?O?U�O�U� O�O?U� O?USU�USO� O�O�U�U� O�U�U�U�.

A�. U?U�USU?O?U�U� O?U� O�USO�U� USU?U� O�U�O?O?O? U�U� O?O�U?O�U�:

A�* O�U�O�O�U� O�U�O?U?U�U�: O?U� USU?U?U� U?US U?O�O� U?O�U�O�O�U� O?O?O�O? O?U? U�O�O�O?O? U?U?O�USO�U� O�U�U?U?O�O�O�O? U?O?O?U� U�O?US O�U�O?U�O?O?O? U?U�O�U? O�U�U?O? U?U�O�O� U�O� O?O?O? O?U� U�O� U�U� USO�O�U� O?O�U�U? U�O?O?U�O?O�U� O?U� U�U� U�O?USO�.

A�* O�U�O�O�U� O�U�O�O�U�USO�: O?U� USO�U?U� U�O?U�U� USU?U� O�U�O�U�O?O� U?U�O� O?O?O? O?U�O? U�O?U� O�U�U�O?US O�U�U� O�U�U�U� O?U�USU� U?O?U�U� U�O�U� U�O?O�O?U� O?U�U�O�O? O�U�U�O�U�U�USU� U?U�O? O�O�U�O? USU?U� O�U�O�U�O?O�: “O?O�U�O? O?U�O?OY” U�O�U�O?:U�O�O? U�O�U�: “O?O?O�U?U�USU� O?O?O�U�OY” U�O�U�O?: U�O�O? U�O�U�: “U?O?U?O�O�US”. U?U�U?U�U�: “O?O?O�U?U�USU� O?O?O�U�OY” USO?U� O?U�U� O�U?O�O? O�U?U�U� U�O? O�U�O�U�O?O�.

A�* O�U�O�O�U� O�U�O�O�U�O�O�: O?U� USO�O�O?U? O�USO�U� O?USO�U� U�O?O�U?O?O� U?O?USO�U� O�U�O?USO� U?USU?U� O?O�U?O�O? U?USU?U� O?O�O?U?O�O�O?O? U?O?O?O� O?USO�U� U�U� O?U?O�U� U�U�U� O�O�U� O�U�O�O�U�O? U?O?O?O? O�US O�U�O�O�O� U?U�O� O?O?O?O? U�O?U�U� U�U� USO�U�U� U�O?U�U� USU?U� O�U�O?O?O?O? O?U� U�O?U�U� U�U� O�U�O?USO�U� O�U�O?US USO?O�O? O�U?U�U�O�.

A�* O�U�O�O�U� O�U�O�O�O?O?O�: O?U� USO�O�O?U? O?O�O?O� U?O?O�O?O� U�U� USO�U?U� USU?U�O�U� U?USU?O�O� USU?U�O�U� U?USO�O�O?U? USU?U� O�U?U�U� USU?U� O�U�O?O?O? U?U�O� O?O?O? O?U�O? U?U�O� U�O�U� O�U�U�O?US O�U�U� O�U�U�U� O?U�USU� U?O?U�U� U?US O�USO�U� USU?U�O? O?U? USU?U�USU� U�U�U� O?U�U� U�O?U� O�U�O�O�U� O?U�O� U�U� U?O�U� U�U� O?O�O?O� O?U� USO�U?U� U?U�O� U�U�US U?U�O�O� U�O�U�U�.

A�* O�U�O�O�U� O�U�O�O�U�O?O�: O?U� USO�O�U� O?O�U?U� O?O�U?O? U?USU?O�O?U� O?O�U�O�U?U�O? U?U�O�O� U�O�U� O�U�U�U�US O?U� O�O� O�U�O�O?USO� U?US O�U�U�U�US O?U�U�.

A�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�

U�O�U�U?O? U?O?O�U?U� U?O�O?O�O�U� O�U�O?USO� U�O�U�O? O�O�U�O� O�U�O?O�USU�USU� – O�U�U�O�U�O? O�U�O?O?O�U?U� – U?O?O�O? O�U�O�USO�U�.

http://ar.islamway.net/fatwa/23971/O?O�O�-O�U?U�-O�U?U�-USU?U�-O�U�O?O?O?

Related posts

Leave a Comment